Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej

Kierownik Kliniki:
dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
asniatko@ump.edu.pl

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33

Zobacz także

Kontakt

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. 61 849 14 78
anestinped@ump.edu.pl
sekretanest@skp.ump.edu.pl