Skład osobowy

Opiekun naukowy koła:
dr n. med. Anna Kluzik
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM

Przewodniczący koła naukowego:
Szymon Pełczyński
Wydział Lekarski I

Lekarze wspomagający dzialałność koła:
dr n. med. Jakub Szrama
lek. Michał Burszewski
dr n. med. Agnieszka Gaczkowska
lek. Michał Szuszkiewicz
lek. Amadeusz Woźniak

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM