Klinika Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii

Kierownik Kliniki:
dr hab. n. med. Michał Gaca
gacam@ump.edu.pl

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
ul. Polna 33
Budynek B, I piętro

Zobacz także

Kontakt

Klinika Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii
ul. Polna 33
60-535 Poznań