Działalność

Jako SKN Anestezjologii i Intensywnej Terapii ściśle współpracujemy z Kliniką Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu (SPSK 2) i Zakładem Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Collegium św. Marii Magdaleny).

Od roku akademickiego 2018/2019 współdziałamy także z Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej (SPSK 5), Zakładem Ratownictwa Medycznego i nowopowstałym SKN Symulacji Medycznej. W marcu 2019 powstała osobna grupa, w której będziemy starali się zgromadzić studentów English Division, zainteresowanych anestezjologią i intensywną terapią.

2019

Publikacje

Wystąpienia na konferencjach

Spotkania koła naukowego

Dodatkowe aktywności

2018

Wystąpienia na konferencjach

Spotkania koła naukowego