I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Działalność kliniki skupia się na leczeniu pacjentów poddawanych głównie zabiegom naczyniowym i kardiochirurgicznym (oddział przy ul. Długiej) oraz pacjentów onkologicznych (oddział przy ul. Szamarzewskiego).

Kierownik Kliniki:
dr hab. n. med. Paweł Sobczyński 
psobczynski@ump.edu.pl

Szpital Kliniczny im. Przemienia Pańskiego
ul. Długa 1/2, Poznań

Zobacz także

Kontakt

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel. 61 854 90 00
anestezjapoznan@wp.pl