< Cofnij

Terapia daremna - ankieta poglądów studentów kierunków medycznych

Terapia daremna to zagadnienie związane ściśle z intensywną terapią, ale niewątpliwie spotkają się z nim przedstawiciele różnych specjalizacji i różnych zawodów medycznych. Praktyka pokazuje, że na temat terapii daremnej trzeba rozmawiać i edukować. W jaki sposób robić to skutecznie?

Zapraszam do wypełniania ankiety przeznaczonej dla studentów kierunków medycznych dotyczącej poglądów o terapii daremnej.

Szymon Pełczyński
Przewodniczący SKN