< Cofnij

Podsumowanie działalności SKN Anestezjologii i Intensywnej Terapii w roku akademickim 2018/2019

Działalność koła w roku 2018/2019 otworzyło spotkanie 11 października 2018, podczas którego mgr Sylwia Miętkiewicz (Kierownik Działu Epidemiologii SPSK 2) przedstawiła zasady higieny na bloku operacyjnym i OIT wraz z najczęstszymi błędami personelu medycznego. Spotkanie obejmowało również praktyczne sprawdzenie skuteczności dezynfekcji rąk przez studentów. W trakcie spotkania wybrano również nowego przewodniczącego SKN, Szymona Pełczyńskiego (student III roku kierunku lekarskiego), który zastąpił dotychczasową przewodniczącą Karolinę Van Der Zwaag.

Kolejne spotkanie zorganizowaliśmy 12 listopada 2018. Tym razem gościem SKN był lek. Michał Burszewski (Klinika AITiLB SPSK 2), który przedstawił zasady anestezji niskoopioidowej. Tematem grudniowego spotkania było postępowanie w bólu pooperacyjnym, zreferowana przez Szymona Pełczyńskiego.

W międzyczasie rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji konferencji naukowej. W krótkim czasie powstał komitet organizacyjny, przygotowaliśmy propozycje tematyczne i wykładowców, których osobiście zapraszała opiekun naszego koła, dr Anna Kluzik.

W grudniu nawiązaliśmy współpracę z SKN Symulacji Medycznej (któremu przewodniczy członkini naszego SKN Zuzanna Kwias). Działalność koła opiera się na opracowywaniu, przygotowywaniu i nadzorowaniu rozmaitych symulacji medycznych, pozoracji ran czy warsztatów medycznych np. w ramach VII Ogólnopolskiej Akademii Pediatrii.

2019 rok przywitaliśmy spotkaniem 27 lutego w Collegium św. Marii Magdaleny, które poprowadził Mikołaj Seostianin (członek koła i przewodniczący zaprzyjaźnionego SKN Kardiochirurgii). Kilka dni później w ramach eksperymentu odbyło się pierwsze spotkanie nowej grupy SKN dla studentów English Division pod szyldem „ABC of Anaesthesia” z prezentacjami Szymona Pełczyńskiego i Rammiego Mittwali.

Marzec to także kolejne spotkanie polskiej grupy, tym razem z dwoma tematami: terapia daremna w wykonaniu Artura Fabijańskiego i parę słów o wentylacji mechanicznej w wykonaniu Szymona Pełczyńskiego. 23 marca pojawiliśmy się na ogólnopolskiej konferencji Magis in Medicinae IV. Zwycięską pracę w sesji komunikacyjnej pt. „Gdy leczenie staje się nieskuteczne - terapia daremna w świadomości studentów kierunku lekarskiego” przedstawił przewodniczący koła.

W 2019 rozpoczęliśmy współpracę z Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej (którą kieruje dr hab. Alicja Bartkowska-Śniatkowska), która zaowocowała pracą dot. wpływu znieczulenia sewofluranem na aktywność układu nerwowego, przedstawioną podczasVIII Akademii Neurologii Wieku Rozwojowego.

SKN działa także dla edukacji BLS. 24 kwietnia pojawiliśmy się w Publicznej Szkole Podstawowej "Akademia Pitagorasa" w Baranowie k/ Poznania, gdzie pokazaliśmy uczniom V klasy podstawowe zasady pierwszej pomocy u dorosłych dzieci. Ku naszemu zadowoleniu prawie wszyscy,

Wkrótce potem przyszedł czas na zwieńczenie wielu tygodni przygotowań do I Konferencji Naukowej "Anestezjologia: ból”. 11 maja spotkaliśmy się w gronie ponad 130 studentów, lekarzy, pielęgniarek i ratowników w Centrum Biologii Medycznej UMP. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in. prof. Krzysztof Kusza, prof. Leon Drobnik, prof. Tomasz Banasiewicz i prof. Waldemar Machała. Podczas konferencji mówiliśmy przede wszystkim o bólu, w ujęciu interdyscyplinarnym z perspektywy anestezjologii ale także medycyny ratunkowej, chirurgii czy medycyny paliatywnej. Tuż po części wykładowej odbyły się warsztaty praktyczne: USG w blokadach regionalnych, prowadzone przez lek. Michała Burszewskiego i dr Annę Kluzik oraz warsztaty dot. leczenia bólu w ZRM, zorganizowane przez mgra Jakuba Wakuluka z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Jesteśmy dumni, że udało nam się zaprosić do współpracy takie firmy jak: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, B. Braun, MIRO i G. L. Pharma. Patronat nad konferencją objęli: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Badania Bólu i JM Rektor UMP prof. Andrzej Tykarski.

Kolejnym wyzwaniem dla naszego SKN było zaangażowanie się w organizację 19th ICYMS – flagowej konferencji STN UMP. W ramach sesji warsztatowej przygotowaliśmy wspólnie z dr Agnieszką Gaczkowską (SPSK 2) zajęcia praktyczne z uzyskiwania dostępów centralnych.

W tym samym czasie Mikołaj Dyrda w Bydgoszczy prezentował wyniki pracy pt. „Assessment of epidural anaesthesia”, którą przygotował w zespole z Arturem Fabijańskim i Karoliną Sochą. Co warte wyróżnienia, zajęli 3 miejsce w sesji łączonej anestezjologia-nauki podstawowe i genetyczne w ramach 4th iMEDIC (International Medical Interdisciplinary Congress).

Możemy pochwalić się także uczestnictwem w              Manewrach Ratowniczych w Ustce, gdzie jako zespół SKN Symulacji Medycznej – Zakład Ratownictwa Medycznego – SKN AiIT przygotowaliśmy pozoracje porodu oraz anafilaksji na plaży. Ukoronowaniem manewrów była I Studencka Konferencja Naukowa "Ratownictwo Medyczne - Nauka dla Praktyki”, podczas której Szymon przedstawił temat "Wpływ uciśnięć klatki piersiowej na jakość wentylacji w trakcie RKO".

Cały czas ściśle współpracujemy z Kliniką Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu (SPSK 2) i Zakładem Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Collegium św. Marii Magdaleny) w ramach dyżurów studenckich, które stanowią filar naszej działalności. Staramy się także rozwijać działalność naukową, cały czas prowadzimy dwa projekty: jeden w ramach Kliniki przy SPSK 2 i jeden w Klinice Pediatrycznej. W rankingu kół naukowych za rok 2017/2018 zajęliśmy 42 miejsce spośród 87 kół naukowych zrzeszonych w STN UMP. Mamy nadzieję, że dzięki większej aktywności w polu naukowym w kolejnym rankingu zajmiemy znacznie wyższą pozycję.

A tym czasem zbieramy siły na kolejny rok akademicki…

 

Szymon Pełczyński